PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9921 -0.0268 -0.53% USD 3.7519 -0.0057 -0.15% EUR 4.4849 0.0095 +0.21% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 12 z dnia 4 czerwca 2018 r. (g.17:26) - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent") informuje, że Uchwałą z dnia 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 16 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jest Spółka B-THINK AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. św. Michała 43, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4063.

Firma B-THINK AUDIT Sp. z o.o. dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2018 i 2019 roku oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata obrotowe 2018 i 2019.

Emitent nie korzystał dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR: informacje poufne