PL  |  EN  |  UA

GCN 2.14 -0.09 -4.04%

GBP 5.2193 0.0232 +0.45% USD 3.7466 0.0383 +1.03% EUR 4.5205 0.0027 +0.06% GCN 2.14 -0.09 -4.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_19/2020. Data sporządzenia: 18 września 2020 r. (godz.10:31). Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku

Temat: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (,,Rozporządzenie") informuje, iż zmianie ulega termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku, pierwotnie ustalony na dzień 24 września 2020 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 30 września 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe