PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_18/2020. Data sporządzenia: 9 września 2020 r. (godz.13:19). Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta

Temat: Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent”) w nawiązaniu do raportu numer 9/2020 informuje, że w dniu 8 września 2020 roku Emitent podpisał ze spółką TORO Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Kupujący”) umowę sprzedaży nieruchomości z wyposażeniem i innymi ruchomościami, zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, obejmującą nieruchomości zapisane w księgach wieczystych KW nr PO1E/00025891/6 i PO1E/00034694/1 („Nieruchomości”). Wartość transakcji wyniosła 2.280.000,00 zł netto.

Zbycie aktywów produkcyjnych Emitenta jest konsekwencją decyzji Zarządu dotyczącej rozpoczęcia procesu zbycia aktywów produkcyjnych Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 5/2020.

W dniu wydania Nieruchomości strony transakcji zawrą umowę najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2.967 m2, która gwarantuje Emitentowi prowadzenie działalności w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR