PL  |  EN  |  UA

GCN 2.14 -0.09 -4.04%

GBP 5.2193 0.0232 +0.45% USD 3.7466 0.0383 +1.03% EUR 4.5205 0.0027 +0.06% GCN 2.14 -0.09 -4.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_15/2020. Data sporządzenia: 2 września 2020 r. (godz.17:16). Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami.

Treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań nad uchwałami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały oraz nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zalacznik_podjete_uchwaly_ZWZ_GROCLIN_S.A._31.08.2020.pdf