PL  |  EN  |  UA

GCN 2.14 -0.09 -4.04%

GBP 5.2193 0.0232 +0.45% USD 3.7466 0.0383 +1.03% EUR 4.5205 0.0027 +0.06% GCN 2.14 -0.09 -4.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_14/2020. Data sporządzenia: 30 lipca 2020 r. (godz.16:51). Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

Temat: Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN  Spółka Akcyjna

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna  przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w Hotelu Rodan-Groklin w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Sportowej 2.

Dokument z projektami uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Groclin S.A. z działalności w 2019 roku, Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. oraz uzasadnienie projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polityka_wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_RN.pdf

Projekty_Uchwal_ZWZ_GROCLIN_31082020.pdf

Sprawozdanie_RN_za_2019_rok.pdf

Uzasadnienie_Uchwal_ZWZ_GROCLIN_31082020.pdf