PL  |  EN  |  UA

GCN 2.14 -0.09 -4.04%

GBP 5.2193 0.0232 +0.45% USD 3.7466 0.0383 +1.03% EUR 4.5205 0.0027 +0.06% GCN 2.14 -0.09 -4.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_12/2020. Data sporządzenia: 30 lipca 2020 r. (godz.14:29). Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent") informuje, że Uchwałą z dnia 30 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 16 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jest Spółka B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. św. Michała 43, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4063.

Firma B-think Audit sp. z o.o. dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2020 i 2021 roku oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata obrotowe 2020 i 2021.

Groclin S.A. korzystała z usług firmy B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie:

1. Przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Groclin S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz 30 czerwca 2019 r.

2. Badania sprawozdania finansowego Spółki Groclin S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r.

3. Przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz 30 czerwca 2019 r.

4. Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR