PL  |  EN  |  UA

GCN 1.37 -0.17 -11.04%

GBP 5.1474 0.0154 +0.3% USD 3.755 0.0185 +0.5% EUR 4.5493 0.005 +0.11% GCN 1.37 -0.17 -11.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_09/2020. Data sporządzenia: 8 lipca 2020 r. (godz.15:00). Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta

Temat: Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku Emitent podpisał z osobą fizyczną („Kupujący”) Przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, obejmującą nieruchomości zapisane w księgach wieczystych KW nr PO1E/00025891/6 i PO1E/00034694/1 („Nieruchomości”). Wartość transakcji wynosi 2.280.000,00 zł netto.

Sprzedający oraz Kupujący ustalili, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Zbycie aktywów produkcyjnych Emitenta jest konsekwencją decyzji Zarządu dotyczącej rozpoczęcia procesu zbycia aktywów produkcyjnych Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 5/2020.

Strony również postanowiły, że  w dniu wydania nieruchomości pomiędzy Emitentem oraz Kupującym, dojdzie do zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2.967 m2, która gwarantuje Emitentowi prowadzenie działalności przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR