PL  |  EN  |  UA

GCN 1.41 -0.13 -8.44%

GBP 5.1534 0.0215 +0.42% USD 3.762 0.0256 +0.68% EUR 4.5488 0.0045 +0.1% GCN 1.41 -0.13 -8.44%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_06/2020. Data sporządzenia: 20 kwietnia 2020 r. (godz.9.12). Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Temat:

Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent"), działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 622) dokonuje zmiany terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 opisanych w raporcie bieżącym nr 2/2020, w następującym zakresie:

 1. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok oraz Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2020 publikacje tych raportów planowane były na dzień 23 kwietnia 2020 roku. Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportów będzie dzień 22 czerwca 2020 roku.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2020 publikacja tego raportu planowana była na dzień 28 maja 2020 roku. Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu będzie dzień 27 lipca 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie ulegają zmianie w stosunku do terminów określonych przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe