PL  |  EN  |  UA

GCN 1.41 -0.13 -8.44%

GBP 5.1534 0.0215 +0.42% USD 3.762 0.0256 +0.68% EUR 4.5488 0.0045 +0.1% GCN 1.41 -0.13 -8.44%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_04/2020. Data sporządzenia: 24 marca 2020 r. (godz.14.58). Prognoza oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Raport bieżący nr 04/2020

Temat: Prognoza oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) w związku z ogłoszeniem na terytorium RP stanu epidemii, a także mając na uwadze działania podejmowane przez rządy wielu krajów w Europie i na całym świecie, w tym dotyczące ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej informuje, że aktualnie, według stanu na dzień 23 marca 2020 r. zawieszona została współpraca ze strategicznymi partnerami Emitenta, na skutek zatrzymania linii produkcyjnych.

Emitent prognozuje, że sytuacja jaka obecnie zaistniała na terytorium Unii Europejskiej oraz jej bezpośrednie negatywne skutki dla całego sektora motoryzacyjnego, będą również miały bezpośredni istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta.

Przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat działania restrukturyzacyjne powodują, że aktualnie sytuacja Emitenta jest stabilna, nie mniej obecnie Emitent zdecydował o kontynuowaniu produkcji w ukraińskim zakładzie w ograniczonym wymiarze, zgodnie z ustaleniami z klientami oraz w oparciu o dostępność surowców. 

O kolejnych decyzjach, Emitent będzie na bieżąco informował w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR