PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1343 0.0024 +0.05% USD 3.7351 -0.0013 -0.04% EUR 4.5439 -0.0004 -0.01% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_03/2020. Data sporządzenia: 14 luty 2020 r. (godz.14.59). Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej

Raport bieżący nr 03/2020

Temat: Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej

Zarząd Groclin S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Groclin Wiring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka”), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia procesu likwidacji Groclin Wiring Spółka z o.o. Likwidacja prowadzona jest pod firmą Spółki z dopiskiem „w likwidacji”. Na likwidatora Spółki został powołany dotychczasowy Prezes Zarządu Pan André Gerstner.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Wiring  Spółka z o.o.

Rozwiązanie oraz wejście w proces likwidacji Groclin Wiring Spółka z o.o. wpisuje się w generalny trend reorganizacji i zmniejszenia aktywności Grupy Groclin na terytorium Polski. Likwidacja spowoduje przesunięcie działalności realizowanej przez Groclin Wiring Spółka z o.o. w struktury Groclin S.A. Docelowo, zakończenie działalności przez Groclin Wiring Spółka z o.o., spowoduje również obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Groclin.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR