PL  |  EN  |  UA

GCN 1.41 -0.13 -8.44%

GBP 5.1562 0.0243 +0.47% USD 3.7733 0.0369 +0.99% EUR 4.5512 0.0069 +0.15% GCN 1.41 -0.13 -8.44%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_02/2020. Data sporządzenia: 24 stycznia 2020 r. (godz. 10.08). Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący nr 02/2020

Temat:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: Spółka) zgodnie z przepisem § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

1. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany 23 kwietnia 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany 23 kwietnia 2020 roku.

3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 28 maja 2020 roku.

4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 24 września 2020 roku.

5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.