PL  |  EN

GCN 2 -0.39 -16.32%

Komunikaty prasowe


powrót

Nieruchomości w Nowej Soli sprzedane KOLLAMATOWI za 14,5 mln zł

Spółki zależne Groclinu sprzedały nieruchomości położone w Nowej Soli. Ich łączna wartość to 14,5 mln zł.

Spółki zależne od Groclinu (Groclin Service sp. z o.o. oraz IGA Nowa Sól sp. z o.o) podpisały z firmą KOLLAMAT sp. z o.o. umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której zostały sprzedane nieruchomości i budynki zlokalizowane w Nowej Soli, których właścicielem są spółki córki emitenta. Wartość transakcji została ustalona na kwotę 14,5 mln zł netto.

Transakcja jest kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji Groclinu, prowadzącym do optymalnej liczby fabryk w Polsce (maksymalnie 2).

„Działalność operacyjna wraz z produkcją z Nowej Soli jest w trakcie przenoszenia do naszych fabryk zlokalizowanych na Ukrainie. W wyniku transakcji Groclin wzmacnia pozycję płynności finansowej oraz optymalizuje koszty operacyjne redukując je o kwotę blisko 2 mln zł począwszy od 2016 roku” – czytamy w raporcie.